ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

03 ธันวาคม 2563 / 14.51 น.

พช.สงขลา นำทีมกรรมการ จัดประกวดผลงานโครงการ “CDD Young Designer Contest” เพิ่มช่องทางการตลาดและส่งเสริมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย สู่แฟชั่นเครื่องแต่งกายที่ใส่ได้จริง

พช.สงขลา นำทีมกรรมการ จัดประกวดผลงานโครงการ “CDD [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

30 พฤศจิกายน 2563 / 15.16 น.

ประกาศ​จังหวัด​สงขลา​ เรื่อง​ การขึ้นบัญชี​ผู้ผ่านการคัดเลือก​ให้ปฏิบัติ​หน้าที่ลูกจ้างเหมา​บริการ​ ปฏิบัติ​ภารกิจ​ตาม​โครง​การพัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​การพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ตา​มหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”

ประกาศ​จังหวัด​สงขลา​ เรื่อง​ การขึ้นบัญชี​ผู้ผ่านการคัดเลือก​ให้ปฏิบัติ​หน้าที่ลูกจ้างเหมา​บริการ​ ปฏิบัติ​ภารกิจ​ตาม​โครง​การพัฒนา​พื้นที่​ต้นแบบ​การพัฒนา​คุณภาพ​ชีวิต​ตา​มหลัก​ทฤษฎี​ใหม่​ประยุกต์​สู่​ “โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”

ดาวน์โหลด

23 พฤศจิกายน 2563 / 13.52 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด

11 พฤศจิกายน 2563 / 10.53 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

11 พฤศจิกายน 2563 / 10.53 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพัฒนาการจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

28 มกราคม 2563 / 17.12 น.

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563

ลิงค์แบนเนอร์