ชุมชน

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง

นายปวัน พรหมพิทักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

ข่าวประชาสัมพันธ์

29 ตุลาคม 2563 / 13.44 น.

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พช.สงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน ส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พช.สงขลา นำทีมเจ้าหน้า [...]

27 ตุลาคม 2563 / 18.17 น.

พช.สงขลา ประชุมพิจารณากรอบการยกระดับงานเด่น OTOP สู่การเป็น Flagship ชั้นนำ ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา

พช.สงขลา ประชุมพิจารณากรอบการยกระดับงานเด่น OTOP สู่การ [...]

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

14 ตุลาคม 2563 / 14.35 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ (พนักงานบันทึกข้อมูล) ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ (พนักงานบันทึกข้อมูล) ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

12 ตุลาคม 2563 / 17.36 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผูัมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

09 ตุลาคม 2563 / 10.05 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จำนวน 5 อัตรา ผู้สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด

15 กรกฎาคม 2563 / 09.47 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 5 ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางสื่อ TV กระแสหลักและสื่อสมัยใหม่ กิจกรรมย่อยจ้างจัดทำ Press Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 5 ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางสื่อ TV กระแสหลักและสื่อสมัยใหม่ กิจกรรมย่อยจ้างจัดทำ Press Tour โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

09 กรกฎาคม 2563 / 14.04 น.

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมย่อย พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ “ศรีวิชัยแบรนด์” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

28 มกราคม 2563 / 17.12 น.

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563

ลิงค์แบนเนอร์