หมู่บ้านสารสนเทศ-ตำบลสารสนเทศปี 2562

ตำบลสารสนเทศ ปี 2562

1.กระแสสินธุ์สารสนเทศตำบลกระแสสินธุ์

2.คลองหอยโข่งสารสนเทศตำบลทุ่งลาน

3.ควนเนียงสารสนเทศตำบลบางเหรียง

4.จะนะสารสนเทศตำบลท่าหมอไทร(ต้นแบบปี 62)

5.สะบ้าย้อยสารสนเทศ ตำบลบ้านโหนด 

6.เทพาสารสนเทศตำบลท่าม่วง

7.นาทวีสารสนเทศตำบลคลองทราย

8.นาหม่อมสารสนเทศ ตำบลคลองหรัง

9.บางกล่ำสารสนเทศตำบลบางกล่ำ

10.เมืองสารสนเทศตำบลทุ่งหวัง

11.ระโนดสารสนเทศตำบลวัดสน

12.รัตภูมิสารสนเทศตำบลคูหาใต้

13.สทิงพระสารสนเทศตำบลตำบลชุมพล

14.สะเดาสารสนเทศ ตำบลท่าโพธิ์

15.สิงหนครสารสนเทศตำบลรำแดง

16.หาดใหญ่สารสนเทศตำบลพะตง

หมู่บ้านสารสนเทศปี 2562

1.สิงหนครหมู่บ้านสารสนเทศ บ้านรำแดง ม.3 ต.รำแดง ส่ง จ.

2.หาดใหญ่ สารสนเทศบ้านควนขี้แรด ม.6 ต.พะตง

3.สะบ้าย้อย สารสนเทศบ้านโหนด ม.6 ต.บ้านโหนด

4.สะเดา สารสนเทศบ้านสำนักหว้า ม.3 ต.เขามีเกียรติ

5.รัตภูมิ สารสนเทศบ้านจังโหลน ม.11 ต.คูหาใต้

6.สทงพระ สารสนเทศบ้านชุมพล ม.7 ต.ชุมพล

7.ระโนด สารสนเทศบ้านวัดสน ม.3 ตำบลวัดสน

8.เมืองสาร สนเทศบ้านคลองโหนด ม.10 ต.ทุ่งหวัง

9.บางกล่ำ สารสนเทศบ้านท่าทอน ม.8 ต.ท่าช้าง

10.นาหม่อม สารสนเทศบ้านปลักทิง ม.6 ต.คลองหรัง

11.นาทวี สารสนเทศบ้านปลายคลอง ม.6 ต.คลองทราย

12.เทพา สารสนเทศบ้านกระอานม.4 ต.ท่าม่วง จะนะ

13.สารสนเทศบ้านหัวควน ม.11 ต.ท่าหมอไทร(ต้นแบบปี 62)

14.ควนเนียง สารสนเทศบ้านโคกเมือง ม.12 ต.บางเหรียง

15.คลองหอยโข่ง สารสนเทศบ้านช่างแก้ว ม.7 ต.คลองหลา

16.กระแสสินธุ์ สารสนเทศบ้านม่วงงาม ม.4 ต.กระแสสินธุ์

(Visited 1 times, 1 visits today)