แอ่งที่ 25 : บ้านเขารูปช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)