แอ่งที่ 20 : บ้านหินเกลี้ยง หมู่ที่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)