แอ่งที่ 19 : บ้านควนขี้แรด หมู่ที่ 6 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)