สพจ.สงขลา ถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาปรัง

สพจ.สงขลา ถ่ายทำสารคดีหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาปรัง

วันนี้ (15 มิ.ย. 2560) ณ บ้านนาปรัง ม.1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา

นางยินดี  รักขะพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายชาญชัย  ขุนเพชร พัฒนาการอำเภอนาทวี นักวิชาการ พัฒนากร ผู้นำชุมชน และชาวบ้านนาปรัง ร่วมถ่ายทำสารคดี หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาปรัง ม.1 ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา ตามโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์แก่หน่วยงานภูมิภาค สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ซึ่งถ่ายทำโดย บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เว็บกิมหยง) เพื่อเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)