ผ้าทอสะพานพลา

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอสะพานพลา
ชื่อกลุ่ม : กลุ่มผ้าทอสะพานพลา
ชื่อประธานกลุ่ม : บัว ดวงตา
ที่อยู่ : 32/2 ม.6 ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา
เบอร์โทร : 088 3984897

(Visited 1 times, 1 visits today)