ผลการวิเคราะห์ จปฐ. 61

จำนวนครัวเรือน(แยกรายอำเภอ)

จำนวนประชากร (ทั้งจังหวัด)

จำนวนประชากร แยกรายอำเภอ

สรุป จปฐ.2

สัดส่วนหมู่บ้านยากจน

ครัวเรือนตกเกณ ปี 2561

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)