ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวสงขลา ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริง กับ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวสงขลา ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริง กับ ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 เพื่อการวางแผนการพัฒนาจังหวัดและประเทศที่ถูกต้อง ตรงจุด

(Visited 1 times, 1 visits today)