วิดิทัศน์กิจกรรม จังหวัดสงขลา​ รวมพลังขับเคลื่อน​โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน​ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

31 สิงหาคม 2563 /

13:18 น.