Marther_of_land.jpg

วิดิทัศน์กิจกรรม จังหวัดสงขลา​ รวมพลังขับเคลื่อน​โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน​ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

  จังหวัดสงขลา​ รวมพลังขับเคลื่อน​โครงการกองทุนแม่ [...]

อ่านต่อ