เชิญผู้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมกลุ่มการพัฒนาองค์ความรู้ร้านค้าชุมชนออนไลน์ Village E-commerce ที่ Facebook Fanpage ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code และดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

เชิญผู้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่าง ๆ เข้าร่วมกลุ่มการพัฒนาองค์ความรู้ร้านค้าชุมชนออนไลน์ Village E-commerce ที่ Facebook Fanpage ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code และดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ

05 เมษายน 2561 /

15:59 น. /

ดาวน์โหลด