834C7469-F3B1-460E-8E04-A77EAA18F2F1-800x450.jpeg

พช.สงขลา รับการปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ (นักพัฒนาชุมชน) สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน “สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน” “พัฒนา OTOP” และ”หนุนเสริมงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการ [...]

อ่านต่อ

S__60121091-800x450.jpg

นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ ติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการก [...]

อ่านต่อ

8C063E32-008E-4681-9035-338C4B2E23DF-800x450.jpeg

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอวัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันนี้ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุ [...]

อ่านต่อ

Screen-Shot-2564-10-08-at-09.20.17-800x450.png

พช.สงขลา รับฟังการมอบนโยบายจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” พร้อมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนา [...]

อ่านต่อ

S__2981926-800x450.jpg

เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดสงขลา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เปิด“ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนป [...]

อ่านต่อ

798CFE1B-F3DE-4608-A213-7AAFE1ED179F-800x450.jpeg

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา หนุนเสริมหมู่บ้านสัมมาชีพสร้างรายได้จากกิจกรรมอาหารปลอดภัย 4ร.(โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหาร)

วันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจั [...]

อ่านต่อ

6E2AD081-A7B5-4C47-BC61-C154EF10269B-800x450.jpeg

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน”ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน”

วันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัช [...]

อ่านต่อ