พช.สงขลา รับฟังการประชุมการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด)

วันนี้ (19 ก.ค. 64) นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจั [...]

อ่านต่อ

จังหวัดสงขลา เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ หมู่ที่ 12 ตำบลท่าชะมวง อำเภอร [...]

อ่านต่อ

พช.สงขลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาค (กพสภ.) กิจกรรมการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักง [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลสนาม อาคารโรงยิมสนามกีฬาตินสูลานนท์

วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ สุวรรณประส [...]

อ่านต่อ

พัฒนาชุมชนสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID – 19)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มง [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ติดตามรับฟังการสร้างความเข้าใจกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงา [...]

อ่านต่อ