ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์/โทรสาร 074311674 E-mail : cdd.songkhla@gmail.com
(Visited 1 times, 1 visits today)