ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ที่ตั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์/โทรสาร 074311674 E-mail : cdd.songkhla@gmail.com

ช่องทาง Social Network

1. เว็บไซต์ (Website)
https://songkhla.cdd.go.th
2.เฟสบุ๊ก (Facebook)
FanPage https://www.facebook.com/cddsongkhla
ProfilePage https://www.facebook.com/cdsongkhla
3.ยูทูบ (Youtube)
https://www.youtube.com/channel/UCdeoAH3ATyNg8k4AorT0n5w
4.อินสตาแกรม (Instagram)
https://www.instagram.com/cdd.songkhla

(Visited 1 times, 1 visits today)