ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมการผลิตผ้าบาติกและผ้าทอจังหวัดสงขลา

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางจารุวรรณ จันทร์มา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ในการต้อนรับ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมการผลิตของผู้ประกอบการสงขลาบาติก และ กลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องหล้าที่ ๑

สงขลาบาติก เป็นผู้ผลิตผ้าบาติกที่มีชื่อเสียงของอำเภอเมืองสงขลา มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลา เช่น ลายซุ้มประตูเมืองสงขลา ลายช่องลม รวมถึงการใช้สีธรรมชาติจากต้นสะเดาเทียม อันเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลา

เช่นเดียวกับกลุ่มทอผ้าราชวัตรแสงส่องหล้าที่ ๑ ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในหลายๆเวที ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือผ้าทอลายราชวัตร ซึ่งเป็นลายผ้าโบราณและเป็นลายผ้าประจำจังหวัดสงขลาอีกด้วย

ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดและให้คำแนะนำรวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)