พช.สงขลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทาน “กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดไทรงาม”

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลองเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดไทรงาม ณ วัดไทรงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแห่อัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีสงฆ์ กิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินสมทบทุนปัญญา เพื่อเป็นการต่อยอดเงินขวัญถุง และเป็นศิริมงคลแก่สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการแลกเงินขวัญถุง 20 บาท แลก 100 บาท และเงินขวัญถุง 100 บาท แลก 200 บาท โดยมีนายนิวัฒน์ สุขศิริ ปลัดเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานในพิธี
ซึ่งเงินที่สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินสมทุบทุนปัญญาโดยการแลกเงินนั้นจะนำไปใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมสร้างความดี กิจกรรมสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนในชุมชนวัดไทรงาม

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน #กรมการพัฒนาชุมชน #๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGforAll #ChangeforGood #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา #cddsongkhla #CDD #SEPtoSDGs @Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)