พช.สงขลา ติดตามกลุ่มอาชีพสตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ทิภา สารจันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน โดยมีนางสาวมนต์ฤดี ชาตรี พัฒนาการอำเภอกระแสสินธุ์ และพัฒนากรลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรี ที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโครงการเลี้ยงหมูขุน ยอดเงินขอสนับสนุน 200,000 บาท

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
#สงขลา #cddsongkhla #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership #กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)