พช.สงขลา ติดตามความก้าวหน้า พร้อมให้กำลังใจเจ้าของแปลงโคกหนองนา โมเดล ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางจารุวรรณ จันทร์มา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าโคกหนองนาโมเดล

ในการนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจ้าของแปลง ซึ่งนายรัชฏ จันทชูโต รู้สึกประทับใจ ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฯและขอบคุณทางพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ที่มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ

ท้ายนี้ นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้ให้แนวทางการเบิกจ่ายกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย พร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนที่ทุกคนทำงานอย่างเต็มที่

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานส่งเสริมฯ
สพจ.สงขลา รายงาน
#สงขลา #cddsongkhla #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)