พช.สงขลา ร่วมส่งเสริมบทบาทการแสดงออกถึงเอกลักษณ์อย่างหญิงไทย ในกิจกรรมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางจารุวรรณ จันทร์มา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนางบุญฑิตยา แก้วมัน นักวิชาการผู้ช่วย ผอ.กลุ่มงาน (ร่วมเป็นพิธีกร)และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2565 เพื่อให้สตรีได้มีบทบาทและทำกิจกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ผลงานอย่างหญิงไทย ณ บริเวณตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งขลา (ตลาดโคกไร่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ด้วยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้จัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของสตรี 16 อำเภอ สตรีเดินแบบผ้าไทยพื้นเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” การประกวดแข่งขันบาสโลป การแสดงนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้ทุกองค์กรตระหนักในความสำคัญของวันแม่แห่งชาติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานส่งเสริมฯ
สพจ.สงขลา รายงาน
#สงขลา #cddsongkhla #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership #วันสตรีไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)