พช.สงขลา เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา “สวนสุขสันติธรรมอาศรมกิตติญาโณภิกขุ” ต้นแบบอำเภอสทิงพระ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยนางจารุวรรณ จันทร์มา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ที่สวนสุขสันติธรรมอาศรมกิตติญาโณภิกขุ หมู่ที่ 2 ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสทิงพระ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้ข้อมูลการขุดปรับพื้นที่ แนะนำสถานที่ และแผนการใช้ประโยชน์ของศูนย์เรียนรู้

ทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน สวนสุขสันติธรรมฯ ขนาด 3 ไร่ ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมดำนาวาน สานสร้างสามัคคีชุมชน, กิจกรรมปล่อยปลา ต่อชะตาชีวิต, พิธีฉลองสวนสุขสันติธรรมอาศรมกิตติญาโณภิกขุ, การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอสทิงพระ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ภาพ/ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.สงขลา รายงาน
#สงขลา #cddsongkhla #กรมการพัฒนาชุมชน #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #WorldSoilDay #UNFAO #GlobalSoilPartnership #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)