พช.สงขลา จัดกิจกรรม “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน

วันนี้ (12 พ.ค. 65) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนบ้านเกาะวา หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดสงขลา โดยมีนายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา เทศบาลตำบลเกาะแต้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะแต้ว เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอเมืองสงขลา ครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 ครัวเรือน และผู้มีเกียรติ ประมาณ 50 คน

จังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันวิสาขบูชา) หรือวันที่เห็นสมควร โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงาน หรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
สำหรับจุดดำเนินการในวันนี้ เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 พื้นที่ 1 ไร่ ของนายปณิธิ ไชยสาร บ้านเกาะวา หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยกำหนดให้มีกิจกรรม ได้แก่ 1.ปลูกต้นไม้ 2.ห่มดิน (แห้งชามน้ำชาม) และ3.ทำแซนวิชปลา

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมฯ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
#cddsongkhla #กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)