พช.สงขลา ติดตามกลุ่มอาชีพสตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์ พัฒนาการอำเภอระโนด พร้อมด้วยพัฒนากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสงขลา และพนักงานราชการเฉพาะกิจ (นพช.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพสตรี ที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีจำนวนทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจันทราบาติก ยอดเงินขอสนับสนุน 150,000 บาท
2. โครงการประมงหัวป่าตก ยอดเงินขอสนับสนุน 150,000 บาท
3. โครงการบ้านปลาเบเกอรี่ ยอดเงินขอสนับสนุน 150,000 บาท
4. โครงการเลี้ยงไก่ไข่ ยอดเงินขอสนับสนุน 150,000 บาท
5. โครงการเย็บผ้าศรีญาญ่า ยอดเงินขอสนับสนุน 150,000 บาท
รวมทั้งหมด 5 กลุ่ม ยอดรวมเงินสนับสนุนทั้งหมด 750,000 บาท

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565:Change For Good “
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประสานและสนันสนุนฯ สพจ.สงขลา

#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)