พช.สงขลา ถ่ายทำวีดิทัศน์โครงการ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ณ พื้นที่ของนายสำรวม สังข์ไข บ้านนิคมสายโท4 หมู่ที่ 13 ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา

นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายณัฐ ประสานสงฆ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวกอสญา โสดาหวัง นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” พื้นที่ของนายสำรวม สังข์ไข เนื้อที่จำนวน 3 ไร่ โดยมี นางกาญจนา ทองพูน พัฒนาการอำเภอเทพา พัฒนากรประจำตำบล นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้นายสำรวม สังข์ไขและภรรยา ได้พาเยี่ยมชมไร่ดังกล่าว พร้อมทั้งแนะนำพืชพันธุ์ต่างๆ และการจัดการพื้นที่ภายในไร่ อีกทั้งนายสำรวมยังได้ถ่ายทอดความรู้สู่บุคคลที่สนใจทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเด็กและเยาวชน อาทิเช่นเรื่อง เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการ ความรู้สึก เป้าหมาย รวมทั้งประโยชน์และผลลัพธ์หลังจากเข้าร่วมโครงการ

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)