พช.สงขลา​ ติดตาม​ความก้าวหน้า​โครงการ​พัฒนา​ต่อย​อด​ชุมชน​ท่องเที่ยว​ OTOP​ น​วัต​วิถี​ 20​ ผลิตภัณฑ์

8​ ก.ย.​ 64​ (เวลา​ 10.00 น.)​ นาย​ประสิทธิ์​ สุวรรณ​ประสม​ พัฒนา​การ​จังหวัด​สงขลา​ เป็นประธานการประชุม​ติดตาม​ความก้าวหน้า​โครงการ​พัฒนา​ต่อย​อด​ชุมชน​ท่องเที่ยว​ OTOP​ น​วัต​วิถี​ ซึ่ง​มี​บริษัท​สมาร์ทโค้ตติ้ง​ ผู้รับจ้าง​ ดำเนินการ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ ยืนยัน​แบบผลิตภัณฑ์​ และให้ความรู้​ช่องทางการตลาดออนไลน์​ให้แก่ผู้ประกอบการ​ OTOP​ ที่เข้าร่ว​มโครงการ​ฯ​

เพื่อ​เป็น​การป้องกัน​ความเสี่ยง​ต่อ​สถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของ​เชื้อ​ไวรัส​โคโรนา​ 2019​ และกระทบต่อสังคม​ใน​วงกว้าง​ สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ จึงกำหนดรูป​แบบ​กิจกรรม​ 2​ ช่วง​ ภาคเช้า-ภาค​บ่าย​ละ​ 10​ กลุ่ม​/ราย​ รวมทั้งหมด​ 20​ ราย/กลุ่ม

ทั้งนี้​ นายประสิทธิ์​ สุวรรณ​ประสม​ พัฒนา​การ​จังหวัด​สงขลา​ กล่าว​ว่า​ เป็น​โอกาส​ดีของกลุ่มเป้าหมาย​ที่​เข้าร่วม​โครงการ​ฯ​ นอกจากจะได้รับการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​และบรรจุภัณฑ์​แล้ว​ ยังต้องเรียนรู้​ช่องทางการจำหน่าย​ที่หลากหลาย​อีกด้วย​ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์​/ออฟไลน์​ ต้องเรียนรู้​และปรับตัว​กับยุคใหม่​ให้ทัน​ เป็น​เพิ่มโอกาส​ สร้างอาชีพ​ สร้าง​รายได้​อย่าง​ยั่งยืน
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสงขลา “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)