พช.สงขลา รับฟังการประชุมการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค(จังหวัด)

วันนี้ (19 ก.ค. 64) นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา(หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายหลังการรับฟังประเด็นชี้แจงได้มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน วางแผนการจัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการ ในประเด็นการยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน (นักวิชาการผู้ช่วยฯ ระดับชำนาญการ) และหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ติดตามรับชมระบบถ่ายทอดสัญญาณการประชุมทีวี พช. ผ่านช่อง youtube.com ชื่อช่อง CDD Live Channel โดยพร้อมเพรียงกัน

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 : Change for Good”
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)