พัฒนาการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลสนาม อาคารโรงยิมสนามกีฬาตินสูลานนท์

วันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 08.30 น. นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวกาญดา จิตมานะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 28 ราย ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง ณ โรงพยาบาลสนาม อาคารโรงยิมสนามกีฬาตินสูลานนท์

ในการนี้นายประสิทธิ์ สุวรรณประสมพัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า บุคคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ได้รับโอกาสดี ที่จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้จัดสรรโควต้าฉีดวัคซีนให้กับบุคคลากรของสำนักงาน ซึ่งขณะนี้บุคลากรได้รับวัคซีนเกือบ 100 % แล้ว ในการนี้ท่านพัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้ขอบคุณ ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)