พัฒนาการจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับโซน“คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาหม่อม”

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวลำแข อุทัยสุริ พัฒนาการอำเภอนาหม่อม และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ณ อาคารที่ทำการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาหม่อม หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ได้รับฟังการนำเสนอการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาหม่อม จากผู้แทนคณะทำงานฯ พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางแก่คณะทำงานฯ นำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for good”
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหม่อม
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)