พช.สงขลาและเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อช่วยปันสุขแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางปราณี อ่อนมณี ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวกาญดา จิตมานะ ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุน ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาและเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ร่วมมอบข้าวสารจำนวน 200 ถุง น้ำหนักรวม 1,000 กิโลกรัม เพื่อช่วยปันสุขแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถ.ราชดำเนิน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good
ภาพ กลุ่มงานประสานและสนับสนุนฯ
ข่าว: กลุ่มงานสารสนเทศฯ
พช.สงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)