เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสงขลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน” อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา มอบหมายนางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอระโนด นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) อำเภอระโนดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลง หมู่ที่ 6 ตำบลปากแตระ แปลงพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่ แปลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยเจ้าของแปลงได้รับงบประมาณพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน ขนาด 3 ไร่ 1แปลง และ 1 ไร่ 2 แปลง ได้ดำเนินการขุดตามแบบไปแล้ว ประมาณร้อยละ 90

คณะติดตามได้ กล่าวถึงที่มาของงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน” ให้คำแนะนำการพัฒนาพื้นที่ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารพื้นที่ แก่เจ้าของแปลง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)