พัฒนาการจังหวัดสงขลา รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากสำนักงาน ปปส. ภาค 9 ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพัฒนาการจังหวัดสงขลา ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายพงศธร ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ส่งมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่ นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม พัฒนาการจังหวัดสงขลา เพื่อจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นขวัญกำลังใจต่อการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ผู้อำนวยการ สำนักงาน ปปส. ภาค 9 กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้จัดงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เข้าเฝ้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงานป้องกันและปราบยาเสพติด ภาค 9 ขอส่งเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่ พัฒนาการจังหวัดสงขลา

พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เมื่อได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากสำนักงาน ปปส. ภาค 9 ในครั้งนี้ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดพิธีมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใด ก็เปรียบเสมือน กำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น ๆ ในการทำความดี ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ และเป็นส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งของประเทศชาติ

ภาพ/กลุ่มงานยุทธศาสตร์
ข่าว/กลุ่มงานสารสนเทศ
สพจ.สงขลา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)