พช.สงขลา ติดตามกลุ่มอาชีพสตรีที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพสตรี อำเภอจะนะและอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ดังนี้

เวลา 10.00 น. ติดตามตรวจสอบความเป็นไปได้และความพร้อมของกลุ่มอาชีพสตรี ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ตำบลนาทับ ตำบลคลองเปียะ และตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 4 โครงการประกอบด้วย ต่อยอดซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ,พัฒนาปรับปรุงร้านอาหาร ,รับซื้อน้ำยาง และเลี้ยงแพะ ยอดเงินขอสนับสนุน 600,000 บาท

เวลา 13.30 น. ติดตามตรวจสอบความเป็นไปได้และความพร้อมของกลุ่มอาชีพสตรี ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสงขลา ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 2 โครงการประกอบด้วย ปลูกแตงโมเสริมรายได้ยอดเงินขอสนับสนุน 300,000 บาท

ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.สงขลา
ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.สงขลา

🌊สงขลาเมืองสองทะเล🌊
>>Change for Good<<

(Visited 1 times, 1 visits today)