พช.สงขลา​ พัฒนาขีดความสามารถ​ผู้ผลิต​ ผู้ ประกอบการ​ จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564​

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา​ พัฒนาขีดความสามารถ​ผู้ผลิต​ ผู้ ประกอบการ​ จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564​

วันนี้​ (13​ ม.ค.64)​ ณ​ โรงแรม​เบญจพร​แกรนด์​วิว​อำ​เภอเมือง​สงขลา​ จังหวัด​สงขลา​

นายประสิทธิ์​ สุวรรณ​ประสม​ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม​การพัฒนา​ชุมชน​ ​รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนา​การ​จังหวัด​สงขลา​ เป็นประธา​นและบรรยายให้ความรู้​ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2564​ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย​ ผู้ผลิต​ ผู้ประกอบ​การ​ OTOP​ จังหวัด​สงขลา​ เข้าร่วม

ในช่วงเช้า​ กิจกรรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ความเข้าใจเบื้องต้น​ในการพัฒนา​ KBO​ ให้ประสบความสำเร็จ​ สามารถ​ต่อยอดความรู้และทรัพยากรที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ และในช่วงบ่าย​ รับฟังการบรรยาย​ เรื่อง​ “แนวทางการพัฒนามาตรฐาน​ ด้าน​ อย.​ จาก​ เภสัชกร​หญิง​ รัตนา​ นวลทอง​ เภสัชกร​ชำนาญการ​ สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​สงขลา​ และ​ ” แนวทางการพัฒนามาตรฐาน​ด้าน​ มผช.” จากคุณฉันทนา ลักษณะ​ นักวิชาการมาตรฐาน​ สำนักงาน​อุตสาหกรรม​จังหวัด​สงขลา​ รวมถึงเสริมสร้าง​ความรู้​ แนวทางการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​แนวสร้างสรรค์​ การพัฒนา​บรรจุภัณฑ์​ การวางแผน​และพัฒนาธุรกิจ​ จาก​ คุณณัฐ​ เศวตรพีพงศ์​ และทีม

จังหวัดสงขลา​ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้​ (Knowledge – Based OTOP​ : KBO) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และปราชญ์ชาวบ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นการพึ่งพากันในชุมชน ทำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)