นายชัยวัฒน์ แสงศรี  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ​ ติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจราชการ​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ ประจำเดือน​ธันวาคม​ 2563

นายชัยวัฒน์ แสงศรี  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ … อ่านเพิ่มเติม นายชัยวัฒน์ แสงศรี  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและคณะ​ ติดตามผลการปฏิบัติงานและตรวจราชการ​สำนักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​สงขลา​ ประจำเดือน​ธันวาคม​ 2563 […]