พช.สงขลา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกบริการประชาชนในพื้นตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ออกบริการประชาชนในพื้นตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันนี้ (18 พ.ย.63) ณ วัดอ่างทอง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสงขลา โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน ซึ่งหน่วยงานราชการร่วมกับ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสหกิจ เดินทางออกให้บริการแก่ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดสงขลา ซึ่งวันนี้ได้ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยการร่วมกันของทุกภาคส่วน มาออกหน่วยบริการในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน รวมทั้งให้คำปรึกษากับประชาชนเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ นำผลิตภัณฑ์และสินค้า OTOP ของชุมชนมาวางจำหน่ายด้วย

ในการนี้ นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางอรุณลักษณ์ สังข์ด้วงยาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  นางเจียมจิต ชูวงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองสงขลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

 

(Visited 1 times, 1 visits today)