ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พช.สงขลา เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับโครงการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พช.สงขลา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับโครงการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

วันที่ 15 ตุลาคม 63 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำแก่ชุมชนในการพัฒนาสินค้าและบริการ กับโครงการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดำเนินการจัดโครงการฯ โดย ผศ.ดร.วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา 10 ชุมชน คือ ชมชนคลองแห ชุมชนบ้านสวนทุเรียน ชุมชนบ้านท่าไทร ชุมชนบ้านรำแดง ชุมชนบ้านดอนทิง ชุมชนบ้านมิไร ชุมชนบ้านกระดังงา ชุนบ้านคลองรี ชุมชนบ้านคลองฉนวน และชุมชนบ้านเลียบ เข้าร่วมประชุมกลุ่ม  ทั้งนี้ มีการมอบหมายให้แต่ละชุมชนนำเสนอสินค้าและบริการของชุมชนตนเอง เพื่อให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้น่าสนใจและเป็นที่รู้จัก เข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)