จังหวัดสงขลา เชิญมา ชม ชิม ช้อป โอทอป ฝั่งอ่าวไทย กับงาน “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัยแบรนด์” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

|
เข้าชม 0 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เชิญมา ชม ชิม ช้อป โอทอป ฝั่งอ่าวไทย กับงาน “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัยแบรนด์” เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

วันนี้ (31 ก.ค. 63) เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัยแบรนด์” โดยมี นายปวัน  พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดสงขลา พัฒนาการจังหวัดและผู้แทนจากจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนเข้าร่วม

นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้  นับเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริม หรือเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในช่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ได้ใช้เวทีการจัดงานนี้  นำไปสู่การพัฒนาสินค้า รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายใต้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รวมถึงพี่น้องเกษตรกร สัมมาชีพ ดิฉันเชื่อมั่นว่าการจัดงาน “งานมหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัยแบรนด์” ประจำปี 2563 เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการ เครือข่าย OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน  ตามแนวทางการเชื่อมโยงสินค้าจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับสากล

นายปวัน  พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงาน “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัยแบรนด์” ประจำปี 2563 เป็นการจัดกิจกรรมภายใต้นโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการผลิตสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP  ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สัมมาชีพจากจังหวัดสงขลาและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง  อ่าวไทย และจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา และเพื่อเปิดช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวร่วมกัน

การดำเนินงานจัดให้มีกิจกรรม การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารชวนชิม จากจังหวัดสงขลา จำนวน 63 บูท  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง จำนวน 77 บูท ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วไทยจำนวน 160 บูท และสัมมาชีพชุมชนจากทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา และจังหวัดข้างเคียง จำนวน 26 บูท รวมทั้งหมด จำนวน 326  บูท ผู้ประกอบการมากกว่า  350 ราย รวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายในงานยังมีกิจกรรมชอปสนุก ลุ้นรับของรางวัล เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทุกวัน ภายใต้มาตรการดูแลป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มข้น มั่นใจได้ในความปลอดภัย

การจัดงานครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00-21.00 น. ณ Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

(Visited 1 times, 1 visits today)