พช.สงขลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอหาดใหญ่

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอหาดใหญ่

วันนี้ (14 ม.ค.63) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายเอกชัย  แก้วรัตนะ ปลัดอาวุโส  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอหาดใหญ่  มีคณะกรรมการทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นางปราณี อ่อนมณี  พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ รายงานความก้าวหน้าและสรุปผลการดำเนินงานฯ ซึ่งมีเงินทุน 4,590,882.53  บาท และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)