พช.สงขลา ร่วมกับเครือข่ายโอทอปสงขลาและชุมพร ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานโอทอปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองชุมพร

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา ร่วมกับเครือข่ายโอทอปสงขลาและชุมพร ร่วมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานโอทอปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองชุมพร

วันนี้ (13 ม.ค.63) ณ ห้องเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

นายปวัน  พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมืองชุมพร” โดยมี นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย  นายนครินทร์ พลายละมูล ประธานเครือข่ายโอทอปจังหวัดชุมพรและทีมงานเครือข่ายโอทอปจังหวัดสงขลาและชุมพร ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่งานและพูดคุยสร้างความเข้าใจร่วมกัน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความตั้งใจให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี  แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของมาตรฐานสินค้า และผู้ประกอบการ OTOP ที่มีความมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชน รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดงานในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้เพิ่มขึ้น  เสริมสร้างให้เครือข่ายโอทอปสงขลาและเครือข่ายโอทอปชุมพรทำงานร่วมกันเป็นทีม  รวมถึงเปิดโอกาสให้เครือข่ายโอทอปสงขลาได้ฝึกประสบการณ์จัดงานให้เครือข่ายโอทอปชุมพร และส่งเสริมการเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2563 ณ โดมแอร์ ลานหน้าโรงแรมแกรนด์ชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

(Visited 1 times, 1 visits today)