เปิดแล้วงาน “OTOP City to Songkhla”

|
เข้าชม 0 ครั้ง

เปิดแล้ว งาน “OTOP City to Songkhla”

วันนี้ (29 พ.ย.62) นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด งาน “OTOP City to Songkhla” โดยมี นายปวัน  พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การจัดงานครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา กำหนดจัดงาน  “OTOP City to Songkhla” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน  – 8 ธันวาคม  2562  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิมให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดสงขลาและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมตลาด
  2. เพื่อให้จังหวัดสงขลาได้มีการกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
  3. เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา   การดำเนินงานจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารขวนชิมจากจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ จำนวน 500 บูทกิจกรรมสปาและนวดแผนไทย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรจากกลุ่มสัมมาชีพในชุมชนของจังหวัดสงขลา
(Visited 1 times, 1 visits today)