ดาวน์โหลด
10 กันยายน 2561 / 14.15 น.
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการจัดการการเงินส่วนบุคคล ในหัวข้อ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.” โดยสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.cddco-op.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กันยายน 2561 และส่งคลิปเข้าร่วมประกวดได้ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการจัดการการเงินส่วนบุคคล ในหัวข้อ “ความมั่นคงเริ่มต้นออมกับ สอ.พช.” โดยสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.cddco-op.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กันยายน 2561 และส่งคลิปเข้าร่วมประกวดได้ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด
30 สิงหาคม 2561 / 10.47 น.
หนังสือจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

หนังสือจังหวัดสงขลา เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2561 / 10.17 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา เชิญชวนผู้สนใจที่รักการถ่ายภาพสมัครการประกวดภาพถ่าย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสงขลา : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ ประเภทภาพภาพถ่าย (รูปสวยที่เกาะยอ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 23 สิงหาคม 2561ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา เชิญชวนผู้สนใจที่รักการถ่ายภาพสมัครการประกวดภาพถ่าย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสงขลา : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ ประเภทภาพภาพถ่าย (รูปสวยที่เกาะยอ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 23 สิงหาคม 2561ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.

ดาวน์โหลด
10 สิงหาคม 2561 / 10.12 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา เชิญชวนผู้สนใจที่รักการถ่ายภาพสมัครการประกวดภาพถ่าย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสงขลา : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ ประเภทภาพถ่ายเก่าย้อนยุค (เล่าเรื่องเกาะยอด้วยภาพ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 23 สิงหาคม 2561ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสงขลา เชิญชวนผู้สนใจที่รักการถ่ายภาพสมัครการประกวดภาพถ่าย โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีสงขลา : กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีเกาะยอ ประเภทภาพถ่ายเก่าย้อนยุค (เล่าเรื่องเกาะยอด้วยภาพ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งผลงานภาพถ่ายพร้อมลงทะเบียนในวันที่ 23 สิงหาคม 2561ด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.

ดาวน์โหลด
11 กรกฎาคม 2561 / 13.20 น.
ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อการสร้างหลักประกันด้านบำนาญและส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้ในวัยชรา บุคคลที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อการสร้างหลักประกันด้านบำนาญและส่งเสริมการออมเงินไว้ใช้ในวัยชรา บุคคลที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ