ดาวน์โหลด
05 กรกฎาคม 2560 / 10.53 น.
ประชาสัมพันธ์สมัครทุนโครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) โครงการ 17-AG-08-GE-WSP-A : Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in Agriculture ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2560 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และโครงการ 17-AG-01-GE-DLN-B : e-Learning Couse on ICT-base Services for Agricultural Extension ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์สมัครทุนโครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) โครงการ 17-AG-08-GE-WSP-A : Workshop on Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in Agriculture ระหว่างวันที่ 11 – 15 กันยายน 2560 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และโครงการ 17-AG-01-GE-DLN-B : e-Learning Couse on ICT-base Services for Agricultural Extension ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด
29 มิถุนายน 2560 / 02.20 น.
การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership Development Programme ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมายังสถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ

การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore – Thailand Leadership Development Programme ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมายังสถาบันการพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบ

ดาวน์โหลด
14 มิถุนายน 2560 / 02.11 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ในวันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา  09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ในวันที่ 16 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลด
05 มิถุนายน 2560 / 05.55 น.
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ในวันที่ 11 มิ.ย. 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)

ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ในวันที่ 11 มิ.ย. 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)