พจ.สงขลาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2561

พจ.สงขลาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒ [...]

อ่านต่อ

สพจ.สงขลาจัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สพจ.สงขลาจัดโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว ภ [...]

อ่านต่อ

สงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเทพา

สงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุง [...]

อ่านต่อ

สพจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคใต้ (กพสภ.) ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน

สพจ.สงขลา ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคใต้ [...]

อ่านต่อ

สพจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2561

สพจ.สงขลา ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพ [...]

อ่านต่อ