พช.สงขลา รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 และรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชน OTOP จังหวัดสงขลา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 และรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชน OTOP จังหวัดสงขลา

วันนี้ (26 มี.ค.63) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายปวัน พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมถ่ายทอดสดทางไกล ผ่านระบบ Video Conference จากกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑๘ เขตตรวจราชการ

ในการนี้ จังหวัดสงขลา ตัวแทนเขตตรวจที่ 5 กลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นำเสนอวีดิทัศน์การขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชน OTOP จังหวัดสงขลา และรายงานผลการดำเนินงานตามที่กรมฯ กำหนด

วิดิทัศน์ผลการดำเนินงานขับเคลื่อน OTOP จังหวัดสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)