พช.สงขลา ประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและนักวิชาการจังหวัด การดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา ประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและนักวิชาการจังหวัด การดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

นายปวัน  พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและนักวิชาการจังหวัด การดำเนินงานยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงข้อราชการ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุม

(Visited 1 times, 1 visits today)