พช.สงขลา พร้อมแล้ว! คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จังหวัดสงขลา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา พร้อมแล้ว! คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จังหวัดสงขลา

วันนี้ (13 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นายราชิต  สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดโครงการ “คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จังหวัดสงขลา” โดยมี นายปวัน  พรหมพิทักษ์  พัฒนาการจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการฯ พร้อมทั้ง กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรร, เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วม ซึ่งดำเนินการคัดสรร ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้ารับการคัดสรร ระดับจังหวัด มีความพร้อมทั้งการเตรียมตัว และเตรียมผลิตภัณฑ์มาเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการ และผูัทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ที่ต่างก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถแลุะมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ นายประสิทธิ์  สุวรรรประสม  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ยังได้กล่าวอีกว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา มีความตั้งใจที่จะให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทุกกลุ่ม ได้รับการคัดสรร ระดับ “5 ดาว” และวันนี้เป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP โซนที่ 1 ได้แก่ อำเภอระโนด  กระแสสินธุ์  สทิงพระ  และสิงหนคร และ โซนที่ 2 ได้แก่ อำเภอเมือง  บางกล่ำ  ควนเนียง และรัตภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)