พัฒนาการจังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการเครือข่ายและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP จังหวัดสงขลา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พัฒนาการจังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการเครือข่ายและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP จังหวัดสงขลา

วันนี้ (11 ม.ค. 62) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายปวัน  พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประสิทธิ  สุวรรรประสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา และนางจารุวรรณ จันทร์มา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน OTOP  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2561 และเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)