พช.สงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 9 : การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทของใช้และของที่ระลึก

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 9 : การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทของใช้และของที่ระลึก

วันที่ 7 พย 61  เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 9 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ประเภทของใช้และของที่ระลึก ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP จากจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล และจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 101 ราย

(Visited 1 times, 1 visits today)