พช.สงขลา จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอสะเดา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอสะเดา

วันที่ 11 ก.ย. 61  เวลา 08.30 น. ณ บ้านเขารูปข้าง หมู่ที่ 6 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอสะเดา โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมการเดินทาง

การท่องเที่ยวครั้งนี้ คณะเดินทางเยี่ยมชมถ้ำนางพญาเลือดขาว ตำบลปาดังเบซาร์, นมัสการสิ่งศักดิ์ ณ วัดเขารูปช้างและเยี่ยมชมถ้ำเขารูปช้าง ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน, เยี่ยมชมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะโล๊ะ พร้อมพักรับประทานอาหารกลางวันกลางทุ่งนา เมนูอาหารพื้นถิ่น ปรุงจากเมนูผักปลอดสารพิษ และเยี่ยมชมกลุ่มผลิตผ้าบาติกสีธรรมชาติจากยางกล้วย ทั้งนี้ ตัวแทนคณะเดินทางยังได้ร่วมพุดคุย ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้านอาหาร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดการชุมชนท่องเที่ยว

 

(Visited 1 times, 1 visits today)