พช.สงขลา จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอจะนะ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอจะนะ

วันที่ 9 ก.ย. 61  เวลา 13.00 น. ณ บ้านคูน้ำรอบ หมู่ที่ 7 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอจะนะ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมการเดินทาง

การท่องเที่ยวครั้งนี้ คณะเดินทางเยี่ยมชมทัศนียภาพ 2 ฝั่งคลองนาทับ ถ่ายรูป Check in สะพานบ้านคูน้ำรอบ เยี่ยมชมกลุ่มไม้ไผ่บ้านคูน้ำรอบและกลุ่มแปรรูปน้ำตาลโตนด เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคูน้ำรอบ และกลุ่มกะปิบ้านคูน้ำรอบ พร้อมช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์กะปิ ทั้งนี้ ตัวแทนคณะเดินทางยังได้ร่วมพุดคุย ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้านอาหาร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดการชุมชนท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)