พช.สงขลา จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอสทิงพระ

|
เข้าชม 0 ครั้ง

พช.สงขลา จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอสทิงพระ

วันที่ 8 ก.ย. 61  เวลา 09.00 น. ณ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และหน่วยงานภาคี ชมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อประเมินผลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (One Day Trip) อำเภอสทิงพระ โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมการเดินทาง

การท่องเที่ยวครั้งนี้ เป็นการท่องเที่ยวตามรอยหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด และตำนานความเป็นมาของวัดพะโคะ ในพื้นที่ตำบลชุมพล และตำบลดีหลวง เดินทางโดยรถรางและรถสามล้อของชุมชน โดยมีมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์นำบรรยายให้ข้อมูลตลอดการชมสถานที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ คณะเดินทางยังได้ไปร่วมงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และของดีอำเภอสทิงพระ “ตามรอยหลวงปู่ทวดด้วยวิถีโหนด นา เล” ทั้งนี้ ตัวแทนคณะเดินทางยังได้ร่วมพุดคุย ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้านอาหาร ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดการชุมชนท่องเที่ยว

(Visited 1 times, 1 visits today)