ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

|
เข้าชม 0 ครั้ง

ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

วันนี้ (7 ก.พ.2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

นางปราณี  รัตนประยูร  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สงนาค ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา รวมถึงพบปะพูดคุยและชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน โดยมี นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ นางปราณี  รัตนประยูร  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 8 ยังได้สอบถามความก้าวหน้าของโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  การดำเนินงานการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี พ.ศ. 2561 รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ซึ่งท่านได้ให้กำลังใจและชี้แนะแนวทางการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)